10 jaar unieke samenwerking in de Vlaamse Ardennen

Op 15 december nodigde het Team Crisisnetwerk van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) zijn partners uit voor een feestelijk moment in het stadhuis van Oudenaarde.

Dhr. Marc Baele, regiodirecteur CAW Oost-Vlaanderen regio AAZOV, gaf een korte toelichting over de historiek en de toekomstperspectieven van het project. De persconferentie werd afgesloten door Dhr. Stefaan Vercamer, OCMW Voorzitter van Oudenaarde.

het begin

Het Crisisnetwerk ontstond in december 2005 op vraag van de politiezone Vlaamse Ardennen. De politie voelde toen een grote nood aan opvangmogelijkheden voor mensen die na een interventie (tijdelijk) niet thuis of in hun eigen netwerk konden verblijven.

met 8

Er werd een samenwerkingsverband opgericht met de OCMW’s van Oudenaarde, Kluisbergen, Zingem, Wortegem-Petegem, Kruishoutem, het opvangcentrum CDO in Ronse en de psychiatrische afdeling van AZ-Glorieux. In 2010 werd het crisisnetwerk sterk uitgebreid met als nieuwe partners de politiezones en OCMW’s van Brakel, Horebeke en Zwalm.

wat doen ze ?

Het Crisisnetwerk realiseert kortdurende noodopvang van personen in een acute crisissituatie. OCMW’s stellen hiervoor woningen ter beschikking in een netwerk. Door deze samenwerking is het bijvoorbeeld mogelijk dat een persoon uit Oudenaarde kan worden opgevangen in een noodwoning van Brakel of Zingem. Hierdoor kunnen personen in hun eigen regio blijven, dicht bij hun eigen netwerk, en moet er niet worden doorverwezen naar een opvangcentrum.

CAW

De begeleiding van de mensen die tijdelijk in de crisiswoningen verblijven wordt opgenomen door medewerkers van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Zij bieden begeleiding met als hoofddoelen het wegnemen van de crisis en het zoeken naar een gepaste woonsituatie. Daarnaast wordt samen met de cliënten gekeken of er ook op andere levensdomeinen interventies nodig zijn.

’t Brakelt was getuige van interessante uiteenzettingen over een heel nuttig initiatief, dat best zo overbodig mogelijk zou moeten zijn …