Bloed geven in januari … meteen een goed voornemen !

Van op de website van Rode Kruis Vlaanderen :

Door een mogelijk technisch probleem bij de verwerking van gedoneerd bloed heeft de organisatie beslist om naar schatting 3.000 eenheden rode bloedcellen terug te roepen uit de ziekenhuizen. We doen dit in het belang van de patiënten: het bloed dat zij krijgen moet veilig zijn. Daarom doen we een oproep om bloed te komen geven in januari.

Voorraad onder druk

Het spreekt voor zich dat de bloedvoorraad nu nog extra onder druk komt te staan. De ervaring leert ons dat die in het begin van het jaar dalend is. En nu we een relatief grote hoeveelheid terug roepen, daalt de beschikbare voorraad nog meer. Dit kan enkel verholpen worden door een snelle aanvoer van ‘vers bloed’, vanaf volgende week.

Controle – controle – controle

Het bloed dat een donor geeft wordt opgesplitst in rode bloedcellen, plasma en bloedplaatjes. De procedures die wij hanteren bij de verwerking van het ‘vol bloed’ tot bloedproducten voor transfusie zijn zeer strikt en worden onderworpen aan permanente controle. Uit zo’n controle bleek dat er tijdens een bepaalde productiestap een minuscule perforatie kon ontstaan in de zakken waarin de rode bloedcellen zitten. Op die manier zouden er bacteriën in de zak kunnen geraken en dus bijgevolg ook bij de patiënt die de rode bloedcellen krijgt toegediend. Het probleem in kwestie is inmiddels verholpen, maar eerder geproduceerde zakjes met rode bloedcellen kunnen aangetast zijn. Om het risico op toediening van een dergelijk bloedproduct aan de patiënt uit te sluiten, roepen we de zakken van die periode nu terug. Het gaat om ongeveer 3.000 zakjes rode bloedcellen.

Geen risico

We staan garant voor veilig bloed. Het is daarom al eerder voorgevallen dat de organisatie bloedzakjes terug roept. Dat is trouwens iets dat in alle bloedinstellingen gebeurt. Hoe klein het risico ook mag zijn, we spelen altijd op veilig – in het belang van de patiënt. De ziekenhuizen zijn over het huidige probleem ingelicht. De zakjes zullen worden opgehaald en vernietigd.

We kunnen de ziekenhuisvoorraden meteen opnieuw aanvullen vanuit de bestaande voorraad die al aangelegd was voor de maand januari. Van een bloedtekort in de ziekenhuizen is dus geen sprake. Maar het betekent ook dat onze voorraad voor de nabije toekomst sterk slinkt en dus in de loop van januari zeker aangevuld moet worden.

op deze LINK ziet u waar en wanneer u kan donoren in uw buurt !

geef-bloed-in-januari-max-703x0