Gemeente Zwalm investeert fors in 2016 met 0 EUR schuldopbouw en met zeer lage belastingen!

Burgemeester Karen De Colfmacker : “In 2016 plant de gemeente de opstart van de site rondom de sporthal alsook van het nieuwe gemeenschapscentrum.  Daarnaast wordt binnenkort ook begonnen met de heraanleg van de schoolomgevingen van Hundelgem en nadien ook Sint-Maria-Latem ter verhoging van de verkeersveiligheid aldaar.  Er wordt ook 350.000 EUR subsidie voorzien voor verbetering van de kleedkamerinfrastructuur van de Zwalmse voetbalclubs en de aanleg van een kunstgrasveld. Daarnaast voorzien we ook de restauratie- en rioleringswerken aan de Borstekouterstraat in Roborst en de aanleg van het fietspad langsheen de Wijlegembeek.  Ook voor slijtlagenvernieuwing op diverse wegen blijft jaarlijks 150.000 EUR voorzien ter verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijke wegennet. “

Een fors investeringsprogramma dus dat de gemeente kan realiseren zonder ook maar 1 EUR  te lenen en met een belasting per inwoner die per jaar bijna 300 EUR lager is dan het gemiddelde per inwoner in Vlaanderen.

Schepen Jozef Van den Bulcke : “Meer zelfs : uit statistisch materiaal van de Vlaamse overheid blijkt zelfs dat de Zwalmenaar bij de laagste 5% belastingsbetalers zit van Vlaanderen wat betreft gemeentelijke belastingen. Met andere woorden : 95% van de Vlamingen betalen per inwoner meer aan gemeentelijke belastingen!  Gezien ook de federale tax-shift een daling van de personenbelasting impliceert zal ook de opbrengst van het gemeentelijke belastingsniveau en dus ook de door de Zwalmse burger te betalen opcentiemen op de personenbelasting bijkomend wat dalen. Het meerjarenplan sluit in 2019 ook af met een gezonde positieve autofinancieringsmarge van circa 200.000 EUR (= overschot van de ontvangsten op de uitgaven). Er wordt niets geleend zodat de schulden uit het verleden verder worden afgebouwd en ook daar zit Zwalm bij de 10% laagste in Vlaanderen als we de schuld per inwoner bekijken.

Verder kan ook worden gemeld dat de gemeentelijke toelage aan het OCMW fors daalt door efficiëntiewinsten ten gevolge van de integratie van het OCMW  in het gemeentehuis die in 2015 werd doorgevoerd en door recuperatie van een werkingsoverschot vanuit het boekjaar 2014.

Net zoals de vorige jaren wordt er bijkomend geïnvesteerd in veiligheid gezien ook de werkingstoelage aan de politiezone verder stijgt ( met circa 4% ten opzichte van vorig jaar ).  De toelage aan de brandweerzone Vlaamse Ardennen blijft gelijk ten opzichte van 2015.

Burgemeester Karen De Colfmacker : “De gemeente combineert dus een gezond financieel beheer met een fors en nodig investeringsbeleid en een sterk onder controle houden van haar werkingsuitgaven.

Ook het budget van het OCMW werd op dezelfde zitting goedgekeurd.  Daar onthouden we vooral de opstart van een bijkomend lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen in Sint-Maria-Latem in het voormalige schoolhuis op de Latemdreef.