Gemeente Zwalm rijft Europese subsidies binnen voor het Streekpunt Zwalm

Een nieuw en uniek toeristisch concept voor het platteland

Schepen van Toerisme Guido de Temmerman:

Sinds 1990 is de provincie Oost-Vlaanderen eigenaar van de Zwalmmolen en de site er rond. Van begin jaren 90 tot 2009 organiseerde de provincie een toeristisch infopunt met fietsenverhuur in het ‘wagenhuis’, aanpalend aan de horecazaak rechtover de eigenlijke watermolen. Door beleidswijzigingen van de provincie werd dit kantoortje gesloten, nota bene net op het moment dat in de periode 2008-2010 de watermolen opnieuw in zijn oorspronkelijke, maalvaardige staat door diezelfde provincie werd gerestaureerd.

De gemeente bleef de afgelopen jaren -niet onlogisch- wat verweesd achter. Hét toeristisch uithangbord van de gemeente was immers verdwenen en de onthaalbalie in het gemeentehuis, tijdens de kantooruren, is uiteraard niet het meest geschikte alternatief om een klantvriendelijke dienstverlening aan de bezoeker te verlenen.

De medewerkers van het provinciaal molencentrum Mola, die de molen uitbaten, hebben noch voldoende mankracht, noch middelen om de molen meerdere dagen van de week te openen en al dat mooie en interessante industrieel erfgoed aan de vele wandelaars, fietsers en bezoekers aan de horecazaak te tonen.“

De Zwalmmolen, kansen grijpen door nieuwe samenwerkingen

Tegelijk bleef de gemeente bij het provinciebestuur steevast hameren op het potentieel van de site”, gaat de schepen verder.

Voorbeelden zijn er voldoende. De bezoekersaantallen op Open Monumentendagen in de Zwalmmolen blijven jaar-na-jaar recordcijfers opleveren, de Zwalmbeekwandeling was in het afgelopen jaar 2015 de meest gedownloade wandeling op www.toerismevlaamseardennen.be en de provincie lanceerde in 2014 ook een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) om de ontwikkelingskansen van de site kracht bij te zetten. Tijdens het werkbezoek van de gouverneur aan Zwalm in september 2013 groeide de kiem van een vernieuwde samenwerking tussen gemeente en provincie tot invulling van de site.

Geïnspireerd door nieuwe ontwikkelingen in onze streek en onze gemeente, beleidsplannen van Toerisme Vlaamse Ardennen, het Oost-Vlaamse plattelandsbeleid en de Europese subsidiefondsen ging de gemeente aan de slag. Met het provinciaal molencentrum Mola werd een partnerschap gesmeed. Beide partners werkten een projectvoorstel uit dat op zeer enthousiaste reacties kon rekenen van de beoordelingscommissie van het Europees subsidiefonds Leader. Eind december 2015 kregen promotor gemeente Zwalm en co-promotor Mola het goede nieuws dat 2/3 (21.000 euro) van de kost van de in het gemeentebudget voorziene kost van het project (32.000 euro) zal worden terugbetaald.

Het project bestaat concreet uit 3 onderdelen en het is zo opgevat dat het ook na de projectperiode kan blijven voortbestaan. Bij de start van de voorbereidingen zegden al verschillende partners hun medewerking toe (Boembekemolen, diverse streek- en hoeveproducenten, VLAPAS, Toerisme Vlaamse Ardennen, gidsenvereniging Vlaamse Ardennen, Natuurpunt, Stad Oudenaarde,…)

Op de vraag wat we dan precies van het Streekpunt mogen verwachten geeft de schepen drie acties aan:

daarover leest u de volgende dagen meer over op ’t Brakelt !

streekpunt Zwalm