Genoten van de open repetitie van Fanfare Vrije Kunstkring!

Wat was ik blij nog eens in hun gezelschap, in hun prachtige repetitieruimte, te mogen verblijven.

Dat was immers alweer véél te lang geleden …

Zo’n repetitie is, voor een leek, immers écht wel de moeite.
Ik begreep immers niks van de opmerkingen die de dirigent maakte, wanneer hij de repetitie stopte.
De geweldige muzikanten gelukkig wel 😉