“Moeder aarde”

Priester-kunstenaar Georges Herregods begon in 1992 kunstenaars uit te nodigen om hun werk tentoon te stellen ter gelegenheid van het feest van Sint-Apollonia.

Intussen is de Sint-Apolloniakerk uitgegroeid tot een gebedsruimte met heel veel hedendaagse religieuze kunstwerken, een ware ‘kunstkerk‘.

ons klimaat

Het thema werd gevonden in de actuele problematiek rond de zorg voor ‘Moeder Aarde’ en klimaattop in Parijs.

De Colombiaanse kunstenaar Jafeth Gomez stelt enkele werken van zijn ‘Pachamama’ tentoon. Verschillende kunstenaars uit de regio tonen vooral kalligrafische werken. Hun spreuken en levenswijsheden zullen de bezoekers tot nadenken stemmen. Sommige kunstwerken willen een loflied op de natuur en de schepping zijn, in het voetspoor van Sint-Franciscus. Weer andere werken stellen de 21e eeuwse manier van leven in vraag…

de patroonheilige

Ook Sint-Apollonia zal in deze kunsttentoonstelling niet vergeten worden. De tentoonstelling wordt plechtig geopend met een aperitiefconcert op zondag 7 februari om 11 uur 15.

Hartelijk welkom!