Nieuwjaarsbrief van ’t Brakelt …

Aan de vooravond van de aanvang van de eindejaarsfeesten en het begin van 2016, blik ik graag terug op een leerrijk, onderhoudend, succesvol ’15 voor ’t Brakelt.

Tot het begin van het bijna afgelopen jaar was het mooiste compliment dat ik kreeg : dankzij jou en ’t Brakelt weten we pas wat er allemaal in Brakel gebeurt.

Mooi toch dat mijn inspanningen daarmee het beoogde resultaat behalen.

Als inwijkeling, sinds bijna 10 jaar, was daarmee mijn nieuwsgierigheid nog ver van bevredigd. Rondom Brakel, in onze prachtige Vlaamse Ardennen, vinden immers ontelbare leuke activiteiten plaats waarover de traditionele verslaggeving niet voldoende bericht.

de Vlaamse Ardennen

Daarom ontdekte ik in 2015, door de ogen van een toerist, ontelbare mooie plaatsen in Zottegem, Geraardsbergen, Ronse en Oudenaarde, én de vele heerlijke (deel)gemeenten er rond.

Opdat u, talrijke lezers, ook kan getuige zijn van de heerlijke activiteiten bij de BUREN in Vlaanderens mooiste regio.

In het nieuwe jaar zal ’t Brakelt deze ingeslagen weg blijven bewandelen. Graag met de steun van Vlaamse Ardennen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Oost-Vlaamse bosgroepen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme & evenementen Oudenaarde, Toerisme Ronse, Visit Geraardsbergen, Gemeente Brakel, Gemeente Zwalm, Stad Geraardsbergen, Stad Oudenaarde, Stad Ronse, Gemeente Maarkedal. (facebookpagina’s)

uitsluitend het positieve nieuws

Diverse instanties, gemeentelijke en stadsdiensten waarmee ’t Brakelt het voorbije jaar al regelmatig in contact trad. Èn waarmee nog afspraken gepland staan.

Zonder daarbij de verslaggeving van de verenigingen en scholen uit de Vlaamse Ardennen uit het oog te verliezen. Het is onmogelijk deze hier allemaal op te sommen, doordat ze zo talrijk zijn.

Helaas kan ik onmogelijk persoonlijk aanwezig zijn bij elke activiteit in de vermelde scholen, gemeenten en steden, noch bij die van de ontelbare verenigingen.

uw bijdrage

Daarom ook mijn niet-aflatende oproep om me van elke activiteit de aankondiging vooraf en een verslag, uiteraard met foto’s, nadien door te sturen. Naar info@tbrakelt.be natuurlijk.

tot héél gauw,
ergens in onze onbeschrijflijk mooie Vlaamse Ardennen !

Daarom ook, hét voornemen van Brakel voor het nieuwe jaar :

Blackbird-2