Stadsbestuur zet licht definitief op groen voor bouw nieuw zwembad

De bestuursmeerderheid van Ronse heeft het licht definitief op groen gezet voor de bouw van een nieuw zwembad. Daarmee lost de coalitie van CD&V/Groen, N-VA en Liberale Unie een belangrijke belofte in.

Als alles volgens plan verloopt, kan in 2017 gestart worden met de bouwwerken op de stedelijke sportzone, naast de sporthal ‘t Rosco. Anderhalf jaar later zullen zwemmers de eerste baantjes kunnen trekken. 

investeren in de toekomst van de stad

Met de beslissing om het zwembad te bouwen kiest deze bestuursmeerderheid er voor om in budgettair krappe tijden te blijven investeren in de toekomst van onze stad. De bouw van een nieuw zwembad werd opgenomen in het bestuursakkoord van CD&V/Groen, N-VA en Liberale Unie. Wat niet betekent dat over één nacht ijs is gegaan. Aan de beslissing van het stadsbestuur ging een intensieve en grondige haalbaarheidsanalyse vooraf. Verscheidene denksporen werden onderzocht. 

privépartner 

In functie van de financiële draagkracht van de stad heeft het stadsbestuur gekozen voor een samenwerking met een privépartner voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het nieuwe zwembad. De exploitatie van het gebouw blijft, zoals het beheer van de sportzone, in de handen van de stad.

werken starten in 2017

Het bestek van het project zal aan de gemeenteraad van maart 2016 ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarna zullen geïnteresseerde bedrijven hun kandidatuur kunnen indienen. Na selectie van de partner, kan gestart worden met de bouw van het complex. Het is de bedoeling de werken te starten in 2017. Ze zullen naar schatting anderhalf jaar duren. 

deel van het masterplan sportzone 

Bij de bouw van de sporthal ’t Rosco, 10 jaar geleden, en de opmaak van het masterplan van de sportzone werd reeds rekening gehouden met de mogelijke komst van een nieuw zwembad. Dit zal aangebouwd worden aan de sporthal. Onthaalbalie en cafetaria worden gemeenschappelijk. Het zwembadcomplex zal bestaan uit een sportbad (25 meter), een ploeterbad voor de allerkleinsten, een ingebouwd instructiebad en een glijbaan.

zwembad-1