Het Marktkafee verwende z’n cliënteel, ook met het nieuwe jaar !

Daarom werden ze ook getrakteerd op een nieuwjaarsreceptie, muzikaal opgefleurd door een fel gesmaakt optreden van Agoe Kadull ...